Przejdź do treści
Box Seal and Cut

Uszczelnianie i Cięcie

SIGNO Seal & Cut Machine

SIGNO to nowa koncepcja maszyny uszczelniającej,zgrzewającej krawędzie płyt z tworzyw sztucznych o strukturze komorowej, która jest efektem wieloletniego doświadczenia w wytłaczaniu produkcji i przetwarzaniu arkuszy płyt z polipropylenu.

SIGNO jest w stanie przetworzyć każdy rodzaj profilu płyty komorowej, przekładek Bubble Guard czy arkusza o strukturze plastra miodu. Maszyna przetwarza profile w postaci pojedyńczo ułożonego w stos arkusza jak i nawiniętego na rolke w postaci folii.

Innowacyjny system zgrzewajacy uszczelniający SIGNO do profili arkuszy płyt pozwala uzyskać wysokie standardy uszczelnień,zgodny z normą ISO 62, dotyczącą absorpcji wody przez plastikowe arkusze. Norma ISO 62 musi być przestrzegana szczególnie w produkcji PP przekładek transportowych Layer-Pad. Dzisiaj, dzięki SIGNO, standard ten może być w pełni zachowany w przypadku przekłądek jak i opakowań boxów spożywczych przeznaczonych dla mięsa, ryb, owoców, warzyw i opakowań farmaceutycznych.

SIGNO możę pobierać arkusze płyty ze stosu lub z rolki. Lekka konstrukcja pras uszczelniających zgrzewających i tnących, dzięki innowacjom technologicznym i wykorzystaniu nowych materiałów, pozwala SIGNO na skrócenie cyklu bez uszczerbku dla jakości uszczelniania zgrzewu i cięcia produktu końcowego, nawet przy wysokim poziomie gramatury arkusza.

W zależności od ostatecznego produktu, SIGNO może być wyposażony w różne opcjonalne akcesoria – stacje zautomatyzowanego procesu produkcyjnego, poczynając od pierwszej stacji podawania płyt do ostatniej sztaplowania, gdzie uszczelniona zgrzana płyta arkusz zostanie odpowiednio ułożony na palecie, a następnie zapakowana i wysłane do klienta końcowego.

Poprzez panel dotykowy operator może szybko zmienić wszystkie parametry procesu, znajdując optymalną konfigurację do przetwarzania płyt arkuszy o różnym profilu, grubości, wadze i rozmiarze.

Seria SIGNO jest również wyposażona w router przemysłowy zapewniający pełny zdalny dostęp do danych procesowych maszyny. Funkcjonalność ta pozwalające naszym iżynierom na zdalną pomoc a także na połaczenie z BI-BOX. Dzięki tej technologii dajemy możliwość zarządzania danymi produkcyjnymi przez osoby odpowiedzialne za produkcje za firmę.

Zgrzewanie uszczelnianie krawędzi płyt ma wiele zalet:

  • odporność na ściskanie i skręcanie: zamknięte powietrze w komorach po uszczelnieniu zwiększa o 40% wytrzymałość na ściskanie i skręcanie uszczelnionego arkusza,daje to możliwość istotnego drastycznego zmniejszenia masy arkusza na metr kwadratowy, nie zmniejszając jego wytrzymałości mechanicznej.
  • izolacja cieplna: powietrze uwięzione w zamkniętych komorach profilu płyty arkusza działa jak bariera izolacyjna termiczna między dwiema zewnętrznymi powierzchniami arkusza, co powoduje znaczny wzrost właściwości izolacyjnych produktu końcowego – opakowania.
  • aseptyczne cechy: brak bakterii, kurzu, zanieczyszczeń i innych produktów organicznych takich jak: krew, płyny, owady itp., które nie przenikają do zamkniętych komór profili płyt. Spełnienie aseptyczne warunków ma pierwszorzędne znaczenie w dziedzinie opakowań do żywności i farmacji.
  • możliwość ponownego użycia: produktów końcowych opakowań, które można szybko i łatwo wyczyścić, zdezynfekować umożliwiając ich wielokrotne użycie. (gospodarka cyrkulacyjna)
  • poddanie procesowi recyklingu: płyty wolne od zanieczyszczeć wewnątrz , łatwe do czyszczenie z zewnątrz : wszystko to pozwala na łatwe, szybkie i tanie ponowne wprowadzenie do cyklu tworzyw sztucznych – jego ponowne wykorzystanie -w postaci płatków - ponowna produkcja płyt arkuszy z tworzyw sztucznych o strukturze komorowej. (gospodarka cyrkulacyjna)
  • ekorozwój, ekologia: wysokie zaawansowanie technologiczne maszyny SIGNO pozwala na przetwarzanie arkuszy płyt wyprodukowanych z surowców pochodzących z recyclingu (aż do 80%), bez uszczerbku dla czas cyklu zgrzewania i jego jakość. (gospodarka cyrkulacyjna)
Additional information and specifications
INFO SHEET (1.71 MB)

Our machines in action